Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Giới thiệu Phòng Thanh tra

 

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

 

1. Thành lập: Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định 340/ QĐ – CĐKT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.

2. Phòng có chức năng nhiệm vụ:

Phòng Thanh tra (sau đây viết tắt là “Phòng”) là đơn vị trực thuộc game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp (sau đậy gọi là “Nhà trường”, “trường”), là tổ chức thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục đào tạo trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Tên giao dịch tiếng Anh: Divison of Inspection

Trụ sở chính đặt tại: Cơ sở 1 - game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp , số 143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ:

1- Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được hiệu trưởng phê duyệt.

2- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả loại hình đào tạo, các trình độ đào tạo của trường.

3- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp dạy và học của giáo viên, học sinh, sinh viên của trường.

4- Thanh tra, kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động đào tạo: cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư…

5- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục: thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

6- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, phát hiện những hành vi tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp xử lý.

7- Tiếp nhận, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác đào tạo và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường biện pháp giải quyết theo quy định của luật khiếu nại, tố cáo.

3. Cơ cấu nhân sự: phòng có 4 cán bộ chuyên viên trong đó trình độ thạc sỹ: 2 đồng chí, trình độ cử nhân: 02 đồng chí.

- Trưởng phòng: ThS Phan Văn Hưng

- Phó trưởng phòng: 

- Chuyên viên: Nguyễn Thị Vân Quỳnh, Lại Thị Ngọc Ánh; Đặng Thị Thủy.

 4. Thành tích công tác: 

 5. Địa chỉ liên hệ: ThS Phan Văn Hưng – ĐT: 0912137745;

Email: [email protected]