Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) - trình độ cao đẳng, trung cấp

28/12/2020

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

2.1. Giới thiệu chung về nghề

          Người học nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

2.2. Kiến thức

 • Biết được những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 • Hiểu được các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;
 • Hiểu về cấu trúc máy tính và các ứng dụng văn phòng online và offline;
 • Hiểu cách khắc phục các sự cố thường gặp của máy tính;
 • Hiểu về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin;
 • Hiểu về ứng dụng trên windows: Windows Application, Website;
 • Hiểu về lập trình trên thiết bị di động android;
 • Biết phân tích thiết kế hệ thống cho một hệ thống thông tin cụ thể.

2.3. Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4 và ICDL);
 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Có kỹ năng làm việc nhóm, trình diễn, truyền thông  và quan hệ cộng đồng;
 • Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
 • Cài đặt - bảo trì máy tính;
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Outlook (online và offline);
 • Khảo sát, thiết kế hệ thống thông tin cho các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Xây dựng phần mềm ứng dụng trên máy tính hoặc thiết bị di động;
 • Kiểm thử phần mềm trong một quy trình sản xuất phần mềm;
 • Vận hành qui trình an toàn  -bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
 • Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Có tính làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và an toàn, thực hiện tốt 5S
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc trong nhóm
 • Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Thiết kế, kiểm thử phần mềm ứng dụng
 • Quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu
 • Lập trình ứng dụng trên máy tính
 • Lập trình ứng dụng trên thiết bị di động
 • Thiết kế và quản trị website
 • Quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

2.1. Giới thiệu chung về nghề

         Người học nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống phần mềm ứng dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

2.2. Kiến thức

 • Có được những kiến thức cơ bản về xã hội  và khoa học tự nhiên: Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc phòng an ninh;
 • Có kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ bậc 1/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
 • Hiểu kiến thức cơ bản về CNTT, máy tính và các ứng dụng văn phòng online và offline;
 • Hiểu về thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin với Access, SQL Server, MySQL;
 • Hiểu về các ngôn ngữ lập trình trên windows: C#, PHP, Java;
 • Hiểu về quản trị các hệ thống phần mềm ứng dụng, website.

2.3. Kỹ năng:

 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Cài đặt - bảo trì máy tính;
 • Sử dụng thành thạo máy tính và các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, PowerPoint, Outlook (online và offline);
 • Tham gia thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tham gia xây dựng phần mềm ứng dụng trên máy tính;
 • Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân.
 • Có tính làm việc cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác và an toàn, thực hiện tốt 5S
 • Có khả năng phối hợp được công việc trong nhóm
 • Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
 • Lập trình ứng dụng trên máy tính;
 • Thiết kế và quản trị website.
 • Quản lý và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

Bài viết cùng chuyên mục