Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chuẩn đầu ra nghề Quản trị mạng máy tính - trình độ cao đẳng, trung cấp

28/12/2020

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

2.1. Giới thiệu chung về nghề

          Người học nghề Quản trị mạng máy tính sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp.

2.2. Kiến thức

 • Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
 • Hiểu về cấu trúc của máy tính và mạng máy tính;
 • Nhận biết được các hư hỏng thường gặp của máy tính;
 • Hiểu được phương pháp để hoạch định, thiết kế, cài đặt và cấu hình hệ thống mạng máy tính;
 • Hiểu được cách vận hành, quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;
 • Đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng và các biện pháp bảo vệ hệ thống mạng;
 • Hiểu cơ bản về phát triển các ứng dụng trên mạng;
 • Biết phân tích, thiết kế, quản lý hệ thống thông tin để hỗ trợ quản trị các ứng dụng Website và Server để phục vụ nhu cầu quản trị của hệ thống Doanh nghiệp.

2.3. Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4 và MOS);
 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 2/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính;
 • Thiết kế, vận hành, bảo trì thành thạo các hệ thống mạng nội bộ;
 • Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
 • Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Thiết kế được các website quảng bá; Quản trị thành thạo các website đã có;
 • Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router, modem;
 • Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng;
 • Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng;
 • Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng;
 • Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao;
 • Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự cập nhật những quy định mới và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác;
 • Có tác phong làm việc khoa học, chăm chỉ. Đồng thời phải năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng kiến thức vào thực tiễn;
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo nhóm.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Quản trị hệ thống mạng và máy tính tại các doanh nghiệp;
 • Hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt (IT helpdesk);
 • Quản trị website doanh nghiệp;
 • Kinh doanh thiết bị mạng;
 • Thi công hoặc quản lý nhóm thi công công trình mạng máy tính;
 • Giáo viên dạy nghề quản trị mạng.

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Quản trị mạng trình độ cao đẳng có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

 

CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

2.1. Giới thiệu chung về nghề

Người học nghề Quản trị mạng máy tính sau khi tốt nghiệp có khả năng thiết kế, triển khai và quản trị hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp.

2.2. Kiến thức

 • Có được những kiến thức cơ bản về xã hội và khoa học tự nhiên: Đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc phòng an ninh;
 • Có kiến thức về ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ bậc 1/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
 • Có được những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên;
 • Hiểu về cấu trúc của máy tính và mạng máy tính;
 • Nhận biết được các hư hỏng thường gặp của máy tính;
 • Hiểu được phương pháp để hoạch định, thiết kế, cài đặt và cấu hình hệ thống mạng máy tính;
 • Hiểu được cách vận hành, quản trị, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp hệ thống mạng máy tính;

2.3. Kỹ năng:

 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (tương đương chuẩn tin học quốc tế IC3 GS4);
 • Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh (tương đương trình độ bậc 1/6 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam);
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
 • Lắp ráp, cài đặt, bảo trì thành thạo các hệ thống máy tính;
 • Thiết kế, vận hành, bảo trì thành thạo các hệ thống mạng nội bộ;
 • Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
 • Cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;
 • Quản trị thành thạo các website đã có;
 • Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router, Firewall.

2.4. Mức độ tự chủ và tự chịu trách nhiệm

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Nhận thức chính trị và lối sống tốt, có ý thức cộng đồng, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; có tinh thần cầu tiến, tác phong công nghiệp và trách nhiệm công dân.

2.5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

 • Hỗ trợ kỹ thuật, cài đặt (IT helpdesk);
 • Kinh doanh thiết bị mạng;
 • Quản trị hệ thống mạng, hệ thống website doanh nghiệp;
 • Thi công công trình mạng máy tính.

2.6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

 • Người học sau khi tốt nghiệp ngành, nghề Quản trị mạng trình độ trung cấp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
 • Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

Bài viết cùng chuyên mục