Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chương trình đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) - trình độ cao đẳng

30/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CĐKT, ngày…..tháng……năm 20    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công Nghiệp Hà Nội)

 

Tên ngành, nghề       :  Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã ngành, nghề        :  6480202

Trình độ đào tạo       :  Cao Đẳng

Hình thức đào tạo    : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo     :  3 năm

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun                                     : 26

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học                     : 92 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương           : 20 tín chỉ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn   : 72 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết                                               :  602/604/574(giờ)

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm                             : 1789/1786/1847 (giờ)

- Thi, kiểm tra                                                             : 70 (giờ)

- Thời gian khóa học                                                  : 3 năm

2. Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/

Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II. Các môn học, mô đun chuyên môn

72

2025

445

1534

46

2025

447

1531

47

2055

417

1592

46

II.1. Môn học, mô đun cơ sở

20

615

105

498

12

MĐ11001

Tin học văn phòng

3

60

30

27

3

MĐ11002

Ứng dụng cntt trực tuyến

2

45

15

28

2

MĐ11003

Lập trình cơ bản

3

60

30

27

3

MĐ11004

Mạng máy tính

2

45

15

28

2

MĐ11005

Lắp ráp và bảo trì máy tính

2

45

15

28

2

MĐ11006

Thực tập trải nghiệm 1

8

360

0

360

0

II.2. Môn học, mô đun chuyên môn

26

555

222

310

23

MĐ11007

Cơ sở dữ liệu quan hệ

3

60

30

27

3

MĐ11008

Quản trị Cơ sở dữ liệu

3

60

30

27

3

MĐ11009

Thiết kế web

4

90

30

57

3

MĐ11010

Lập trình windows 1

4

90

30

57

3

MĐ11011

Lập trình java 1

3

60

29

28

3

MĐ11012

Lập trình web 1

4

90

30

57

3

MĐ11013

Phân tích thiết kế hệ thống TT

2

30

28

0

2

MĐ11014

Đồ họa ứng dụng

3

75

15

57

3

III. Môn học, mô đun chuyên sâu theo vị trí việc làm 

 

 

 

 

III.1. Lập trình ứng dụng trên Window

26

855

118

726

11

MĐ11015

Lập trình windows 2

3

60

30

27

3

MĐ11016

Lập trình windows 3

4

90

30

57

3

MĐ11017

Xây dựng phần mềm quản lý (CĐ)

3

75

15

57

3

MĐ11018

Quản lý dự án CNTT

2

30

28

0

2

MĐ11019

Thực tập chuyên môn (Ứng dụng phần mềm -1)

8

330

15

315

0

MĐ11020

Thực tập tốt nghiệp (Ứng dụng phần mềm -1)

6

270

0

270

0

III.2. Lập trình ứng dụng trên mobile

26

855

120

723

12

MĐ11021

Lập trình java 2

3

60

30

27

3

MĐ11022

Lập trình Androi căn bản

3

60

30

27

3

MĐ11023

Lập trình Androi nâng cao

3

60

30

27

3

MĐ11024

Thiết kế ứng dụng quản lý trên android (CĐ)

3

75

15

57

3

MĐ11025

Thực tập chuyên môn (Ứng dụng phần mềm -2)

8

330

15

315

0

MĐ11026

Thực tập tốt nghiệp (Ứng dụng phần mềm -2)

6

270

0

270

0

III.3. Thiết kế và quản trị website

26

885

90

784

11

MĐ11027

Lập trình web 2

4

90

30

57

3

MĐ11028

Quản trị Web Server và Mail Server

2

45

15

28

2

MĐ11029

Xây dựng website (với Joomla, WordPress)

3

75

15

57

3

MĐ11030

Xây dựng ứng dụng website bán hàng (CĐ)

3

75

15

57

3

MĐ11031

Thực tập chuyên môn (Ứng dụng phần mềm -3)

8

330

15

315

0

MĐ11032

Thực tập tốt nghiệp (Ứng dụng phần mềm -3)

6

270

0

270

0

Tổng cộng

92

2460

602

1789

69

2460

604

1786

70

2490

574

1847

69

Bài viết cùng chuyên mục