Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chương trình đào tạo nghề Đồ họa đa phương tiện - trình độ cao đẳng

30/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề                             : Đồ họa đa phương tiện

Mã ngành, nghề                              : 6480108

Trình độ đào tạo                             : Cao Đẳng

Hình thức đào tạo                          : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh                     : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo                           : 3 năm

(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-CĐKT ngày       tháng      năm          của Hiệu trưởng game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp )

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun                                     :  24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học                     :  92 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương           :  20 tín chỉ (435 giờ)

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn   :  72 tín chỉ (1755/1755 giờ)

- Khối lượng lý thuyết                                               :  420/405 giờ;

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm                             :  1320/1350 giờ

2. Nội dung chương trình

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục quốc  phòng

3

75

36

35

4

MH05

Tin học cơ bản

3

75

15

58

2

MH06

Anh văn cơ bản

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1755/

1755

420/

405

1286/

1316

34/

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

510

90

410

10

MĐ11001

Tin học văn phòng

3

75

15

57

3

MĐ11002

Ứng dụng CNTT trực tuyến

2

45

15

28

2

MĐ11300

Thiết kế đồ họa với Photoshop

3

60

30

28

2

MĐ11009

Thiết kế Web

4

90

30

57

3

Thực tập trải nghiệm thực tế tại DN

8

240

0

240

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

26

555

225

315

15

MĐ111303

Thiết kế đồ họa Illustrator

4

75

45

28

2

MĐ111304

Màu Sắc 1

3

60

30

28

2

MĐ111305

Bố cục trong thiết kế đồ họa

3

60

30

28

2

MĐ111306

Chế bản điện tử Indesign

2

45

15

28

2

MĐ111307

Thiết kế bao bì

4

90

30

58

2

MĐ111308

Dự án 1

4

75

45

28

2

MĐ111309

Dự án 2

6

150

30

117

3

II.3

Môn học, mô đun chuyên môn sâu theo vị trí việc làm của CĐR

 

 

 

 

 

A

Vị trí việc làm: Chuyên viên thiết kế đồ hoạ 2D

26

690

105

561

9

MĐ111310

Nghệ thuật chữ

2

45

15

28

2

MĐ111311

Kỹ thuật in

4

90

30

57

3

MĐ111312

Màu sắc 2

3

60

30

28

2

MĐ111313

Thiết kế đồ họa với Corel Draw

3

75

30

28

2

MĐ111314

Thực tập chuyên môn

8

240

0

240

0

MĐ111315

Thực tập tốt nghiệp

6

180

0

180

0

Tổng cộng

92

2190

577

1541

57

B

Vị trí việc làm: Chuyên viên truyền thông

26

690

90

591

9

MĐ111316

Nhiếp ảnh và xử lý ảnh

4

90

30

57

3

MĐ111317

Xử lý hậu kỳ với Adobe Premier

4

90

30

57

3

MĐ111318

Xử lý kỹ xảo với After Effect

4

90

30

57

3

MĐ111319

Thực tập chuyên môn

8

240

0

240

0

MĐ111320

Thực tập tốt nghiệp

6

180

0

180

0

Tổng cộng

92

2190/

2190

577/

562

1541/

1571

57/

57

Bài viết cùng chuyên mục