Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chương trình đào tạo nghề Thương mại điện tử - trình độ cao đẳng

30/12/2020

CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CĐKT, ngày…..tháng……năm        của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công Nghiệp Hà Nội)

 

Tên ngành, nghề                             : Thương mại điện tử

Mã ngành, nghề                              : 6340122

Trình độ đào tạo                             : Cao Đẳng

Hình thức đào tạo                          : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh                     : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo                           : 3 năm

 

1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun                                     :  35

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học                     :  92 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương           :  20 tín chỉ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn   :  72 tín chỉ

- Khối lượng lý thuyết                                               :  598 giờ

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm                             :  1806 giờ

- Thi, kiểm tra                                                             : 71 giờ

2. Nội dung chương trình

 

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/ Mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/  thí nghiệm/ bài tập/  thảo luận

Thi/ Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Giáo dục Chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1830

461

1321

48

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

615

104

500

11

MĐ11001

Tin Văn phòng

3

60

30

27

3

MĐ11002

Ứng dụng CNTT trực tuyến

2

45

15

28

2

MĐ11009

Thiết kế Web

4

90

30

57

3

MH11300

Thiết kế đồ họa với Photoshop

3

60

29

28

3

MĐ11200

Thực tập trải nghiệm thực tế tại DN

8

360

0

360

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn chung ngành nghề

26

510

262

223

25

MH11201

Thương mại điện tử Cơ bản

2

30

28

0

2

MH09003

Marketing căn bản

2

45

15

28

2

MĐ11202

Mạng xã hội

2

45

15

28

2

MĐ11203

Đồ họa ảnh động

2

45

15

28

2

MĐ11204

Kỹ thuật quay video và biên tập video

2

45

15

28

2

MĐ11205

Kỹ thuật SEM và SEO

3

60

30

27

3

MĐ11206

Thiết kế Web theo chuẩn SEO

3

60

30

27

3

MĐ11207

Marketing điện tử và bán hàng trực tuyến

4

90

30

57

3

MH11208

Tác nghiệp thương mại điện tử

2

30

28

0

2

MH11209

An toàn và bảo mật thương mại điện tử

2

30

28

0

2

MH11210

Pháp luật trong Thương mại điện tử

2

30

28

0

2

II.3

Môn học, mô đun chuyên môn theo vị trí việc làm của chuẩn đầu ra

26

915

75

828

12

II.3.1

Chuyên Viên Kinh doanh thương mại điện tử

26

915

75

828

12

MĐ11211

Quản trị website thương mại điện tử

3

60

30

27

3

MĐ11212

Phân tích Case Study Marketing

2

45

15

28

2

MĐ11213

Xây dựng kế hoạch tiếp thị số trên mạng xã hội

3

60

30

27

3

MĐ11214

Thực hành Marketing điện tử và bán hàng trực tuyến

2

60

0

58

2

MĐ11215

Thực hành Quản trị mạng xã hội

2

60

0

58

2

MĐ11216

Thực tập chuyên môn Ngành TMĐT

8

360

0

360

0

MĐ11217

TTTN Ngành TMĐT

6

270

0

270

0

II.3.2

 Chuyên viên Kỹ thuật SEO

26 

915

75

828

12

MĐ11218

Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO)

3

60

30

27

3

MĐ11219

Xây dựng kế hoạch SEO trên trang web và mạng xã hội

3

60

30

27

3

MĐ11220

Kỹ thuật xây dựng backlink và viết bài hiệu quả

2

45

15

28

2

MĐ11221

Thực hành thiết kế và quản trị trang Web theo chuẩn SEO

2

60

0

58

2

MĐ11222

Thực hành SEO trên trang mạng xã hội

2

60

0

58

2

MĐ11223

Thực tập chuyên môn Ngành TMĐT

8

360

0

360

0

MĐ11224

TTTN Ngành TMĐT

6

270

0

270

0

 

Tổng cộng

92

2475

598

1806

71

Bài viết cùng chuyên mục