Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Chương trình đào tạo nghề Tin học ứng dụng - trình độ cao đẳng

30/12/2020

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

Tên ngành, nghề                             : Tin học ứng dụng

Mã ngành, nghề                              : 6480206

Trình độ đào tạo                             : Cao Đẳng

Hình thức đào tạo                          :  Chính quy

Đối tượng tuyển sinh                     : Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo                           : 3 năm

 

1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng môn học, mô đun                                     :  29

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học                     :  93 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương           :  900 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn   :  1290 giờ

- Khối lượng lý thuyết                                               :  671 giờ;

- Thực hành, thực tập, thí nghiệm                             :  1424giờ

 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

 

 

Mã MH/ MĐ

 

Tên môn học/mô đun

 

Thời gian học tập (giờ)

Số tín chỉ

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/Kiểm

tra

I

Các môn học chung                          

42

900

328

530

42

MH01

Chính trị

6

90

60

24

6

MH02

Pháp luật

2

30

28

0

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

0

58

2

MH04

Giáo dục quốc  phòng

4

75

45

26

4

MĐ05

Tin học cơ bản (Tin học 1 và Tin học 2)

4

90

30

56

4

MĐ06

Anh văn cơ bản (Ngoại ngữ 1)

5

120

30

85

5

MĐ07

Kỹ năng mềm 1 (5S)

2

45

15

28

2

MĐ08

Kỹ năng mềm 2 (VHTC)

2

45

15

28

2

MĐ09

Kỹ năng mềm 3  (KNLVN)

2

45

15

28

2

MĐ10

Kỹ năng mềm 4 (KNGT&TT)

2

45

15

28

2

MĐ24

Tin học 3

2

45

15

28

2

MĐ25

Tin học 4

2

45

15

28

2

MĐ26

Ngoại ngữ 2

2

45

15

28

2

MĐ27

Ngoại ngữ 3

2

45

15

28

2

MĐ28

Ngoại ngữ 4

3

75

15

57

3

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

10

210

88

112

10

MH11

Lập trình C

3

60

29

28

3

MH12

Mạng máy tính

3

60

30

27

3

MĐ13

Thiết kế Web

4

90

29

57

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

35

960

207

726

27

MĐ14

Lập trình Java

3

60

30

27

3

MĐ15

Quản trị mạng

3

60

29

28

3

MĐ16

Quản trị cơ sở dữ liệu

3

60

29

28

3

MĐ17

Lập trình Windows

4

90

30

56

4

MĐ18

Lập trình web

3

60

29

28

3

MĐ19

Lập trình Android

4

90

30

56

4

MĐ20

Phát triển ứng dụng Android nâng cao

2

45

15

28

2

MĐ21

Thiết kế mạng

2

45

15

28

2

MĐ22

Thực hành thiết kế phần mềm ứng dụng

3

90

0

87

3

 MĐ33

Thực tập tốt nghiệp

8

360

0

360

 0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn

6

120

58

56

6

MĐ21

Bảo trì máy tính

3

60

29

28

3

MĐ22

Tin học văn phòng

3

60

29

28

3

MĐ29

Xử lý ảnh Photoshop

3

60

29

28

3

MH30

An ninh hệ thống

3

60

29

28

3

MH31

Thương mại điện tử

3

60

29

28

3

MĐ32

Marketing trên internet

3

60

29

28

3

Tổng cộng

93

2190

671

1424

85

 

Bài viết cùng chuyên mục