Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

Kế hoạch Bồi dưỡng, kết nạp thanh niên ưu tú phát triển tổ chức Đoàn TNCS HCM nhà trường, đợt 1, năm học 2022-2023

20/10/2022

KẾ HOẠCH

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệpBồi dưỡng, kết nạp thanh niên ưu tú
phát triển tổ chức Đoàn TNCS HCM nhà trường, đợt 1, năm học 2022-2023

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong phong trào thanh niên tại Trường.

- Nâng cao vai trò của các cấp bộ đoàn trong việc chủ động chăm lo bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên mới. Gắn việc kết nạp đoàn viên mới với việc xây dựng củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức Đoàn.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tiêu chuẩn của người được kết nạp vào Đoàn, chú trọng bồi dưỡng kết nạp thanh niên ưu tú, tiêu biểu trong học tập và rèn luyện.

- Kết nạp đoàn viên mới – Lớp đoàn viên nhằm tạo ra phong trào sôi nổi, gây ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ công tác

1.1. Ban Chỉ đạo

- Đ/c Trịnh Quyết Thắng, Bí thư Đoàn Trường           - Trưởng ban.

- Đ/c Nguyễn Thị My Ly, Phó bí thư Đoàn trường    - Phó Trưởng ban phụ trách CS1.

- Đ/c Đỗ Đăng Hoạt, UVTV Đoàn trường                  - Phó Trưởng ban phụ trách CS2.

1.2. Các tổ công tác

Tổ số 1 phụ trách cơ sở 1:

- Đ/c Nguyễn Thị My Ly, Phó bí thư Đoàn trường                                 - Tổ trưởng

- Đ/c Hà Thanh Lâm, UV BCH Đoàn trường                                           - Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương UV BCH Đoàn trường                            - Thành viên

Tổ số 2 phụ trách cơ sở 2:

- Đ/c Đỗ Đăng Hoạt, UVTV Đoàn trường                                                - Tổ trưởng

- Đ/c Nguyễn Tuấn Dương, UV BCH Đoàn trường                                - Thành viên

- Đ/c Dương Anh Dũng, UV BCH Đoàn trường                                      - Thành viên

2. Các nội dung thực hiện

2.1. Xét chọn thanh niên ưu tú đưa vào nguồn kết nạp Đoàn

* Tiêu chuẩn xét chọn:

- Thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, hăng hái tham gia các hoạt động do trường, chi đoàn lớp học, tổ chức, có uy tín với thanh niên;

- Có học lực từ Khá trở lên, Rèn luyện xếp loại Tốt;

- Không bị kỷ luật do vi phạm nội quy của nhà trường trong năm học, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội;

* Số lượng: theo kết quả xét chọn thanh niên đủ điều kiện, tiêu chuẩn

* Thực hiện:

Các chi đoàn rà soát số lượng thanh niên chưa kết nạp Đoàn. Tiến hành phân loại, đánh giá lựa chọn thanh niên đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn kết nạp Đoàn. Lập danh sách các thanh niên ưu tú đề nghị xét kết nạp đoàn, có xác nhận của Giáo viên chủ nhiệm (biểu mẫu theo Phụ lục 1). Danh sách gửi về Văn phòng Đoàn trường hạn cuối ngày 21/10/2022.

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn giúp đỡ, nhằm phát huy vai trò của cán bộ đoàn trong việc vận động và bồi dưỡng thanh niên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn.

2. Tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đoàn và kết nạp đoàn viên mới

 1. Bồi dưỡng đối tượng Đoàn

* Thời gian: Các Tổ công tác căn cứ tình hình thực tế xác định thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng đoàn tại mỗi cơ sở

* Địa điểm: Hội trường tầng 9 CS1 và Hội trường C3.3 CS2

* Nội dung bồi dưỡng đối tượng Đoàn: tập trung vào các nội dung:

 • Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam
 • Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Phấn đấu để trở thành người đoàn viên
 • Hướng dẫn làm sổ và thẻ đoàn viên

* Thc hin:

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn để tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn.

Các thanh niên ưu tú là đối tượng đoàn đến tham dự đầy đủ theo đúng thời gian được thông báo; trang phục, tác phong phù hợp với môi trường học đường.

 1. Kết nạp đoàn viên mới

* Thời gian: Các Tổ công tác căn cứ tình hình thực tế xác định thời gian tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới

* Địa điểm: Hội trường tầng 9 CS1 và Hội trường C3.3 CS2

* Nội dung buổi lễ: các nội dung chính:

 • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Thông qua Nghị quyết kết nạp Đoàn viên mới
 • Đại diện BCH Đoàn trường giao nhiệm vụ cho Đoàn viên mới
 • Đại diện BCH Đoàn trường trao thẻ và huy hiệu đoàn cho Đoàn viên mới
 • Đại diện Đoàn viên mới đọc lời tuyên thệ
 • Bế mạc

* Thực hiện:

Ban Chỉ đạo và các Tổ trưởng Tổ công tác phân công cán bộ đoàn hướng dẫn các chi đoàn tổ chức buổi lễ theo đúng quy định.

GVCN phối hợp với cán bộ đoàn được phân công phụ trách chi đoàn thống nhất thời gian tổ chức lễ kết nạp cho chi đoàn lớp học, hướng dẫn, đôn đốc các thanh niên ưu tú là đối tượng đoàn thực hiện tốt kế hoạch.

Toàn thể đội viên và đoàn viên của lớp học tham dự và thực hiện các nội dung chương trình buổi lễ.

3. Phân công thực hiện

TT

Nội dung

Thời gian

Tổ chức thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Phụ trách

Phối hợp

 1.  

Rà soát, hướng dẫn các chi đoàn lớp học hệ Trung cấp tổ chức bình xét, lựa chọn danh sách các thanh niên ưu tú giới thiệu kết nạp đoàn

17/10

20/10

BTC

GVCN

 

 1.  

Tổng hợp kết quả bình xét

21/10

21/10

BCĐ

 

 

 1.  

Tổ chức lớp bồi dưỡng thanh niên ưu tú phát triển Đoàn viên mới, hướng dẫn đối tượng cảm tình đoàn làm sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên tại 2 cơ sở

22/10

24/10

BTC

P. Quản trị và GVCN

(khâu tổ chức)

 

 1.  

Tổng hợp hồ sơ đoàn viên (đơn xin kết nạp đoàn theo mẫu, sổ đoàn viên đã kê khai thông tin đầy đủ, phôi thẻ đoàn viên đã dán ảnh) (*)

25/10

28/10

BTC

GVCN

(phối hợp đôn đốc)

 

 1.  

Hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới tại 2 cơ sở: BTC của mỗi cơ sở căn cứ tình hình thực tế lên lịch tổ chức Lễ kết nạp đã được phân công phụ trách

29/10

05/11

BTC

P. Quản trị và GVCN

(khâu tổ chức)

 

 1.  

Tổng kết

06/11

12/11

BCH đoàn trường

 

 

(*): Hồ sơ đoàn viên phải được hoàn tất và nộp về BCH Đoàn trường trước khi tổ chức Lễ kết nạp, các trường hợp không thực hiện đúng sẽ dừng thực hiện quy trình kết nạp.

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

Có bản dự trù kinh phí kèm theo (Phụ lục 4)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            - Đoàn TN Nhà trường: Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và triển khai kế hoạch, Bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, đội văn nghệ tham gia hỗ trợ để buổi lễ được thành công;

- Phòng Quản trị đời sống: Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và nhân lực vận hành các thiết bị để phục vụ buổi lễ kết nạp đoàn viên tại hội trường tầng 09 cơ sở 1 và Hội trường C3.3 cơ sở 2;

- Phòng Tài chính kế toán: Chi kinh phí theo kế hoạch đã duyệt, hướng dẫn làm các thủ tục thanh quyết toán.

- Giáo viên chủ nhiệm và Khoa chuyên môn: Triển khai kế hoạch đến các lớp học, quan tâm đôn đốc, nhắc nhở học sinh lớp chủ nhiệm, hoàn thiện hồ sơ kết nạp đoàn, tham gia và chấp hành các nội quy, điều lệ đảm bảo cho sự thành công của buổi lễ.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng thanh niên ưu tú phát triển tổ chức Đoàn TNCS HCM nhà trường năm học 2022-2023, đề nghị các cá nhân và tập thể có liên quan căn cứ kế hoạch thực hiện.

Các vấn đề phát sinh, thắc mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch, báo về BCH Đoàn trường để kịp thời xử lý và điều chỉnh kế hoạch hợp lý./.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục