Game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp - Trò chơi đổi thưởng hay nhất năm 2024

game nổ hũ tặng tiền khởi nghiệp

Hanoi College of Industrial Economics

muytv.com

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (UDPM) – HỆ CAO ĐẲNG

25/11/2022

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng là nghề thực hiện: Bảo trì máy tính (Lập kế hoạch, triển khai sửa chữa bảo hành, bảo trì máy tính, bảo vệ dữ liệu, xử lý sự cố máy tính,…); Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin (Quản lý, vận hành các hệ thống dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin), Quản trị hệ thống phần mềm (Quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu của phần mềm, chuẩn đoán các lỗi và tối ưu hệ thống,…); Quản trị cơ sở dữ liệu (nhận, xử lý và trích lọc dữ liệu, kết xuất dữ liệu,…); Dịch vụ khách hàng (Xử lý thông tin về ứng dụng, sản phẩm Công nghệ thông tin, cung cấp hỗ trợ phần cứng máy tính, phần mềm, và thiết bị ngoại vi khi cần thiết); Lập trình ứng dụng (phần mềm ứng dụng, thiết kế web, game).

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) trình độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Người làm nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin. Các doanh nghiệp phát triển ứng dụng (với vai trò là người phát triển hệ thống phần mềm, chuyển giao, hỗ trợ người dùng) hoặc các doanh nghiệp hay tổ chức khác có sử dụng máy tính, hệ thống mạng, thiết bị viễn thông, thiết bị an ninh (với vai trò là người vận hành, bảo trì và sửa chữa).  

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

  • Khai thác dịch vụ công nghệ thông tin;
  • Dịch vụ khách hàng;
  • Quản trị hệ thống phần mềm;
  • Bảo trì máy tính;
  • Quản trị cơ sở dữ liệu;
  • Lập trình ứng dụng;

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học                      

Tên ngành, nghề         Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã ngành, nghề          6480202

Trình độ đào tạo         Cao Đẳng

Hình thức đào tạo       : Chính quy

Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo        :  3 năm

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

TH/ TL/ TN/ BT/ TT 

Thi/

Kiểm tra

I

Các môn học chung

20

435

157

255

23

MH01

Giáo dục chính trị

4

75

41

29

5

MH02

Pháp luật

2

30

18

10

2

MH03

Giáo dục thể chất

2

60

5

51

4

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

3

75

36

35

4

MH05

Tin học

3

75

15

58

2

MH06

Tiếng Anh

6

120

42

72

6

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

72

1860

505

1301

54

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

20

615

105

498

12

MĐ11001

Tin học văn phòng

3

60

30

27

3

MĐ11002

Ứng dụng cntt trực tuyến

2

45

15

28

2

MĐ11003

Lập trình cơ bản

3

60

30

27

3

MĐ11004

Mạng máy tính

2

45

15

28

2

MĐ11005

Lắp ráp và bảo trì máy tính

2

45

15

28

2

MĐ11006

Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp

8

360

0

360

0

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

40

1005

280

695

30

MĐ11007

Cơ sở dữ liệu quan hệ

3

60

30

27

3

MĐ11008

Quản trị Cơ sở dữ liệu

3

60

30

27

3

MĐ11009

Thiết kế web

4

90

30

57

3

MĐ11010

Lập trình windows 1

4

90

30

57

3

MĐ11011

Lập trình java 1

3

60

29

28

3

MĐ11012

Lập trình web 1

4

90

30

57

3

MĐ11013

Phân tích thiết kế hệ thống TT

2

30

28

0

2

MĐ11014

Đồ họa ứng dụng

3

75

15

57

3

MĐ11015

Lập trình windows 2

3

60

30

27

3

MĐ11018

Quản lý dự án CNTT

2

30

28

0

2

MĐ11019

Thực hành rèn nghề

3

90

0

88

2

MĐ11020

Thực tập tốt nghiệp

6

270

0

270

0

II.3

Môn học, mô đun tự chọn (SV chọn 4 trong 6 mô đun)

12

240

120

108

12

MĐ11022

Lập trình Androi cơ bản

3

60

30

27

3

MĐ11021

Lập trình java 2

3

60

30

27

3

MĐ11017

Xây dựng phần mềm quản lý

3

60

30

27

3

MĐ11029

Xây dựng website với mã nguồn mở

3

60

30

27

3

MĐ11023

Lập trình Androi nâng cao

3

60

30

27

3

MĐ11027

Lập trình web 2

3

60

30

27

3

Tổng cộng

92

2295

662

1556

77

 

Cần tư vấn thêm về các ngành CNTT liên hệ zalo/đt Hotline: 0904233501 (Thầy Hoàng)

Bài viết cùng chuyên mục